Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

 
Årsmøte 2022
Innkallingen med saker og årsberetningen
ligger her: 
Årsberetning 2021
Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling 2022
Papirene kan hentes ved avtale på
Flateby vannverk, Gjeddevannsveien 86.
Styret


Mandag 29.11.21

VARSEL OM ÅRSMØTE

Årsmøte 2022 i Flateby Vannverk SA.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt innen 1 jan. 2022

til Styret i Flateby Vannverk SA, Pb 86, 1916 Flateby.

Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 – post@flateby-vannverk.no


Årsprotokoll 2021
Årsmøtet vil bli avholdt på Streifinn onsdag 08.09.21. kl. 19.00
Påmeldingsfristen er nå utløpt!

Årsmøtet 2021
I forbindelse med innkalling til årsmøte satt til den 25 aug. har det vært litt frem og tilbake vedr. smittevern om hvorvidt dette
kunne avholdes på vanlig måte.

Etter tilbakemelding fra kommunelegen er det nå klart at møtet kan avholdes inne de gitte rammer for dagens praksis for
smittevern.

Likevel må vi av hensyn til innkallingsfrister utsette årsmøte til den 8 sept.

DET VIL VÆRE PÅMELDING TIL ÅRSMØTE innen 2 sept. 2021.

Meld deg på årsmøte ved å sende e-post til: post@flateby-vannverk.no
Eller ring 64923650 mellom 08.00-15.00.

Innkallingen med saker og årsberetningen ligger her: Årsberetning 2020 
eller kan hentes ved avtale på Flateby vannverk Gjeddevannsveien 86.
Se lengre ned på siden for informasjon ang. årsmøtesak 5 vannmålere.
Styret. Årsmøtesak 5/2021

Vannmålere.

Flateby vannverk SA (FVV) foreslår at det installeres vannmålere hos alle abonnenter.

      Dette vil være den mest rettferdige fordelingen av forbruk og kostnader. En bevisstgjøring av vannforbruket.

      Enklere å lokalisere lekkasjer i boenheter og på ledningsnettet.

I dag er ett gjennomsnitt forbruk ca. 200 m3 i året pr. abonnent.

Pris pr. m3 er: kr. 8,15 pr. m3 opp til 200 m3 og kr. 16.95 pr. m3 over 200 m3 , disse prisene ønsker FVV å opprettholde og ikke øke i år.

FVV ønsker også å fjerne leie på vannmålere som er kr. 200 pr. år.

I følge våre vedtekter står FVV for innkjøp av vannmålere og installeringen bekostes av abonnenten. Installasjonen skal utføres av autorisert rørlegger som henter måleren på vannverket. Kostnaden for installeringen er vanskelig å estimere da det er store forskjeller fra hus til hus.

For å initiere en god fremdrift i prosessen foreslår styret å betale et tilskudd for installasjon på kr. 2.500,- første året, kr. 1.000,- andre året og ikke noe etter dette.

Om årsmøtet godkjenner dette forslaget vil det gjelde fra 01.01.22. og at alle skal ha installert vannmålere innen 01.01.25.

STYRET

VARSEL OM ÅRSMØTE
Årsmøte 2021 i Flateby Vannverk SA.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt innen 1 jan. 2021

til Styret i Flateby Vannverk SA, Pb 86, 1916 Flateby.

Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 – post@flateby-vannverk.no

 


Årsmøtet i Flateby vannverk SA som skulle vært avholdt den 16.juni er avlyst p.g.a. Covid-19 situasjonen.
Ny dato er satt til 25.august, sakspapirene ligger lengre ned på denne siden.
Ny innkalling kommer nærmere årsmøtet.
Styret
 
Innkalling til årsmøtet i Flateby vannverk SA
Dette møtet erstatter det opprinnelige som skulle vært avholdt den 14. april 2021,men ble utsatt p.g.a. situasjonen med Covid-19 viruset.
Årsmøtet gjelder for de som står som eier av andeler i bolig/næringsenhet.
Tid: Onsdag 16. juni 2021 kl. 19.00
Sted: Streifinn sportshytte i Gjeddevannsveien
Sakspapirer finner du her: Årsberetning, eller de kan hentes ved avtale på vannverket.
Flateby 27.05.2021
Tove N Flaten
Styreleder
 
Årsmøte ved Flateby vannverk SA utsettes inntil videre pga. Covid-19 viruset
Vi vil komme tilbake med ny dato senere.
Årsmøtepapirene ligger på våre hjemmesider. www.flatebyvannverk.no
Her ligger også info om tiltak vannverket har iverksatt vedr. Covid-19 viruset.
Varsel vil bli sendt ut på SMS til alle abonnentene.

Styret

Flateby vannverk

Innkallelse til årsmøtet 14. april 2021 kl. 19.00

 


VARSEL OM ÅRSMØTE
Årsmøte 2021 i Flateby Vannverk SA.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt innen 1 jan. 2021

til Styret i Flateby Vannverk SA, Pb 86, 1916 Flateby.

Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 – post@flateby-vannverk.no

 

Årsmøteprotokoll 2020Innkalling til årsmøte i Flateby vannverk SA

   Tid:         Onsdag 27. mai 2020 kl 19:00

   Sted:      Streifinn sportshytte i Gjeddevannsveien

Dette møtet erstatter det opprinnelige som skulle vært avholdt den 1 april, men som ble utsatt p.g.a. situasjonen med Covid -19 viruset.
        

    Følgende saker skal behandles:

1.         Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.         Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.

3.         Styrets årsberetning.

4.         Revidert regnskap med revisjonsberetning.

5.         Innkomne forslag.

a)    Vedtektsendringer.

b)    Styrehonorarer.

6.         Fastsettelse av avgifter og budsjett.

Forslag på avgiftsendringer.

                                 a)   Ingen endringer.

                                b)  Godkjenning av budsjett for 2020.

7.        Valg ifølge Vedtektene.

 

Flateby 26.02.2020

Kai Bergersen

Styreleder

       

Varsel om Årsmøtet er annonsert i Enebakk Avis 7 des. 2019, og ble lagt ut på vår hjemmeside 3 desember 2019. Innkalling til Årsmøtet ble utsendt primo mars 2020 sammen med faktura, og annonsert i Enebakk Avis 19.03.2020. Dokumenter til Årsmøtet ble lagt ut på vår hjemmeside 15.03.2020.

Papirer til Årsmøtet 2020:
Årsmøteprotokoll
Årsberetning
Årsmøte ved Flateby vannverk SA utsettes inntil videre på ubestemt tid pga Covid-19 viruset.

Vi vil komme tilbake med ny dato senere.

Årsmøtepapirene kan leses her:

https://admin.mekke.no/data/images/2583/rsm%C3%B8teprotokoll%202019%20sign_.pdf

https://admin.mekke.no/data/images/2583/rsberetning%202019%20%28006%29.doc

Det ligger informasjon om tiltak vannverket har iverksatt vedr. Covid-19 viruset lenger ned på siden.

Styret

Flateby vannverk
Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 vil bli avholdt 01.04.20

Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut senere

Mvh
Styret
PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64923650 - post@flateby-vannverk.no

Link til Årsmøteprotokoll 2019:
Årsmøteprotokll 2019Årsmøte papirer 2020

https://admin.mekke.no/data/images/2583/rsberetning%202019%20%28006%29.doc


Årsmøte 2018

https://admin.mekke.no/data/images/2583/rsm%C3%B8te%202018.pdf

Innkalling til årsmøte i Flateby vannverk SA

Tid: Onsdag 5. april 2017 kl 19:00

Sted: Streifinn sportshytte i Gjeddevannsveien

(Årsmøte papirer ligger under i blå link)

Følgende saker skal behandles:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Revidert regnskap med revisjonsberetning.
 5. Innkomne forslag.
  Det er ingen innkommet forslag.
 6. Fastsettelse av avgifter og budsjett.
  a) Forslag på avgiftsendringer.
   Styret har utarbeidet et budsjettforslag basert på en økning i gebyrene for 2017 på 5%.
  b) Godkjenning av budsjett for 2017
 7. Valg ifølge Vedtektene.

Flateby 21.02.2017

Petter Bråthen.

Styreleder

Årsmøte_2017_.pdf

ÅRSMØTE 2015

Årsmøte i Flateby Vannverk SA avholdes på Streifinn 15. april 2015, kl. 19.00.

Årsmøtepapirer ligger i linken nedenfor

Årsberetning_2014_.pdf

Årsmøteprotokoll_2015.pdf

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 - Fax 64 92 36 51 - post@flateby-vannverk.no

Sakspapirene Årsmøte 2014 ligger her:

innkalling_til_årsmøte_i_flateby_vannverk_sa.docx
Årsberetning.pdf
revisorberetn.pdf

Forslag til nye Vedtekter:

Vedtekter_2014.pdf
årsmøteprotokoll_2014.pdf

Årsmøte 2013

Last ned Årsmøteprotokoll 2013 her

Vedtekter_2013.pdf

Årsberetning.pdf

Revisorsbereting.pdf

Årsmøte 2016

Onsdag 6. april 2016 kl 19:00

Følgende saker skal behandles:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.
 3. Styrets årsberetning. (vedlagt i link)
 4. Revidert regnskap med revisjonsberetning. (vedlagt i link)
 5. Innkomne forslag. Det er ikke kommet inn noen forslag.
 6. Fastsettelse av avgifter og budsjett.

a)Ingen forslag på avgiftsendringer. b)Godkjenning av budsjett for 2016.Budsjett (vedlagt i link). 7. Valg ifølge Vedtektene.

Flateby 24.02.16.

Petter Bråthen

Styreleder.

Årsberetning_2015_hjemmeside.pdf 

regnskap_versjon_2015.pdf

2015_noter.pdf

budsjett_versjon_2016.pdf

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn