Hopp til innhold

Flateby vannverk SA

.

Flateby vannverk ble etablert som selskap 26. mail 1952, 
et andelslag av mange fremsynte mennesker.

 


Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 vil bli avholdt 01.04.20

Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut senere

Mvh
Styret
PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64923650 - post@flateby-vannverk.no

Link til Årsmøteprotokoll 2019:
https://admin.mekke.no/data/images/2583/rsm%C3%B8teprotokoll%202019%20sign_.pdf22.01.20

Vi driver for tiden med lekkasjesøk på vårt ledningsnett, dette vil medføre variasjoner i mengde og trykk i korte perioder.

Det vil også forekomme luft og farge i vannet. Dette er ikke farlig, la vannet renne under oppsyn til det er normalt igjen

Vi beklager de ulemper dette eventuelt vil medføre våre abonnenter.

Flateby vannverk SA

xxxxxxx

Flateby vannverk SA og Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA innfører vanningsrestriksjoner i Enebakk kommune fra 15 mai til 15 september.

Det gis anledning til hagevanning med slange eller spreder 2 timer 3 dager pr uke etter følgende plan:

Hus i veg med like husnummer (2 - 4 - 6 - osv), kan vanne

mandag, onsdag og fredag mellom kl 19.00 og 21.00.

Hus i veg med ulike husnummer (1 - 3 - 5 - osv) eller

manglende nummer, kan vanne tirsdag, torsdag og lørdag

mellom kl 19.00 og 21.00.

Det er kun tillatt å vanne med 1 stk. spreder tilknyttet

1/2” slangekran.

Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid.

Bilvask med slange eller høytrykkspyler er tillatt utenom

vannings-tidene.

Utenom vannings-tidene skal slange være frakoblet kran.

Bruk av drypp/svetteslange er ikke tillat.

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom

forsyningssituasjonen krever dette.

Dispensasjon mot vanningsreglene kan gis,

mot skriftlig begrunnet søknad til vannverket.

Ved spørsmål:

Flateby vannverk: tlf 64 92 36 50

e-post: post@flateby-vannverk.no

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 – Fax 64 92 36 51 – post@flateby-vannverk.no

                                                                                                                                        

Driftsmeldinger.

Flateby vannverk trenger deres hjelp
Har det skjedd noen forandringer vedrørende vannet?
Smak, lukt, susing i rør, varierende trykk etc.
Ring oss på 64 92 36 50

Feilmeldinger.

Meld feil, lekkasjer, susing irør o.l. til: 64 92 36 50 hele døgnet.

E - post : post@flateby-vannverk.no

Abonnement:

Spørsmål ang. abonnement - fakturaer - flytting - måleravlesning o.l.

Ta kontakt i vår kontortid 08.00 - 15.00:

Leira Regnskap SA, Kontakt: Unni Martinsen, Tlf.: 95 40 66 12

E-post : unni@leiraregnskap.no
E-post : post@flateby-vannverk.no

 


Share on Facebook