Hopp til innhold

Flateby vannverk SA

.

Flateby vannverk ble etablert som selskap 26. mail 1952, 
et andelslag av mange fremsynte mennesker.

 


22.01.20

Vi driver for tiden med lekkasjesøk på vårt ledningsnett, dette vil medføre variasjoner i mengde og trykk i korte perioder.

Det vil også forekomme luft og farge i vannet. Dette er ikke farlig, la vannet renne under oppsyn til det er normalt igjen

Vi beklager de ulemper dette eventuelt vil medføre våre abonnenter.

Flateby vannverk SA

.

xxxxxxx

Flateby vannverk SA og Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA innfører vanningsrestriksjoner i Enebakk kommune fra 15 mai til 15 september.

Det gis anledning til hagevanning med slange eller spreder 2 timer 3 dager pr uke etter følgende plan:

Hus i veg med like husnummer (2 - 4 - 6 - osv), kan vanne

mandag, onsdag og fredag mellom kl 19.00 og 21.00.

Hus i veg med ulike husnummer (1 - 3 - 5 - osv) eller

manglende nummer, kan vanne tirsdag, torsdag og lørdag

mellom kl 19.00 og 21.00.

Det er kun tillatt å vanne med 1 stk. spreder tilknyttet

1/2” slangekran.

Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid.

Bilvask med slange eller høytrykkspyler er tillatt utenom

vannings-tidene.

Utenom vannings-tidene skal slange være frakoblet kran.

Bruk av drypp/svetteslange er ikke tillat.

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom

forsyningssituasjonen krever dette.

Dispensasjon mot vanningsreglene kan gis,

mot skriftlig begrunnet søknad til vannverket.

Ved spørsmål:

Flateby vannverk: tlf 64 92 36 50

e-post: post@flateby-vannverk.no

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 – Fax 64 92 36 51 – post@flateby-vannverk.no

                                                                                                                                        

Driftsmeldinger.

Flateby vannverk trenger deres hjelp
Har det skjedd noen forandringer vedrørende vannet?
Smak, lukt, susing i rør, varierende trykk etc.
Ring oss på 64 92 36 50

Feilmeldinger.

Meld feil, lekkasjer, susing irør o.l. til: 64 92 36 50 hele døgnet.

E - post : post@flateby-vannverk.no

Abonnement:

Spørsmål ang. abonnement - fakturaer - flytting - måleravlesning o.l.

Ta kontakt i vår kontortid 08.00 - 15.00:

Leira Regnskap SA, Kontakt: Unni Martinsen, Tlf.: 95 40 66 12

E-post : unni@leiraregnskap.no
E-post : post@flateby-vannverk.no

 

Share on Facebook