Hopp til innhold

Flateby vannverk SA

.

Flateby vannverk ble etablert som selskap 26. mail 1952, 
et andelslag av mange fremsynte mennesker.

 


xxxxxxx

ÅRSMØTE 2019

Avholdes den 10 april kl.19. på Streifinn.

Årsberetning:

https://admin.mekke.no/data/images/2583/rsberetning%202018%20.pdf

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 – Fax 64 92 36 51 – post@flateby-vannverk.no

                                                                                                                                        

Hagevanningsregler

Det er innført hagevanningsregler hvert år fra 15. mai til 1. september.
Vi åpner nå for de vanlige hagevanningsreglene og ber om at våre abonnenter respekterer disse.
Fra 15. mai og til 1. september gjelder følgende regler for hagevanning i vårt leveringsområde:
Hus i veg med like husnummer (2 - 4 - 6 - osv), kan vanne mandag og onsdag mellom kl 2000 og 2200.
Hus i veg med ulike husnummer (1 - 3 - 5 - osv) eller manglende nummer, kan vanne tirsdag og torsdag mellom kl 2000 og 2200.
Det er kun tillatt å vanne med 1 stk spreder tilknyttet 1/2" slangekran.
Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid. Vask av bil og spyling av hus/terrasser osv. er tillatt.

Hageslangen skal værefrakoblet når den ikke er i bruk.Bruk av drypp/svetteslanger er ikke tillatt.

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom vår forsyningssituasjon krever dette. Det henvises til selskapets forskrifter.

Driftsmeldinger.

Flateby vannverk trenger deres hjelp
Har det skjedd noen forandringer vedrørende vannet?
Smak, lukt, susing i rør, varierende trykk etc.
Ring oss på 64 92 36 50

Feilmeldinger.

Meld feil, lekkasjer, susing irør o.l. til: 64 92 36 50 hele døgnet.

E - post : post@flateby-vannverk.no

Abonnement:

Spørsmål ang. abonnement - fakturaer - flytting - måleravlesning o.l.

Ta kontakt i vår kontortid 08.00 - 15.00:

Leira Regnskap SA, Kontakt: Unni Martinsen, Tlf.: 95 40 66 12

E-post : unni@leiraregnskap.no
E-post : post@flateby-vannverk.no

Share on Facebook