Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Vannverket ble etablert som selskap 26. mai 1952 som et andelslag av mange fremsynte mennesker.
Andelseierne avsto frivillig grunn for legging av ledningsnettet mot å få tilknytte seg vannverket.
Utbygging av ledningsnettet startet i 1957, og første del ble ferdig i løpet av 1968 
Årsmøtet i Flateby vannverk SA som skulle vært avholdt den 16.juni er avlyst p.g.a. Covid-19 situasjonen.
Ny dato er satt til 25.august, sakspapirene ligger lengre ned på denne siden.
Ny innkalling kommer nærmere årsmøtet.
Styret


Vanningsrestriksjoner 2021

Flateby Vannverk SA og Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA innfører vanningsrestriksjoner i Enebakk kommune fra 1. juni til 15 september.

Det gis anledning til hagevanning med slange eller spreder 2 timer 3 dager pr uke etter følgende plan:

Hus i veg med like husnummer (2 - 4 - 6 – osv.), kan vanne mandag, onsdag og fredag mellom kl. 19.00 og 21.00.

   Hus i veg med ulike husnummer (1 - 3 - 5 – osv.) eller manglende nummer, kan vanne tirsdag, torsdag og lørdag mellom kl. 19.00 og 21.00.
   Det er kun tillatt å vanne med 1 stk. spreder tilknyttet 1/2" slangekran.
Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid. Bilvask med slange eller høytrykkspyler er tillatt utenom vannings-tidene.
Utenom vannings-tidene skal slange være frakoblet kran.

Bruk av drypp/svetteslange er ikke tillat.

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom forsyningssituasjonen krever dette.

Dispensasjon mot vanningsreglene kan gis, mot skriftlig begrunnet søknad til vannverket.

Ved spørsmål:
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk: tlf. 64 92 72 00, e-post: post@enebakkvann.no 
Flateby Vannverk: tlf. 64 92 36 50, e-post: post@flateby-vannverk.no

Innkalling til årsmøtet i Flateby vannverk SA
Dette møtet erstatter det opprinnelige som skulle vært avholdt den 14. april 2021,men ble utsatt p.g.a. situasjonen med Covid-19 viruset.
Årsmøtet gjelder for de som står som eier av andeler i bolig/næringsenhet.
Tid: Onsdag 16. juni 2021 kl. 19.00
Sted: Streifinn sportshytte i Gjeddevannsveien
Sakspapirer finner du her: Årsberetning, eller de kan hentes ved avtale på vannverket.
Flateby 27.05.2021
Tove N Flaten
Styreleder

 


Årsmøte ved Flateby vannverk SA utsettes inntil videre pga. Covid-19 viruset
Vi vil komme tilbake med ny dato senere.
Årsmøtepapirene ligger på våre hjemmesider. www.flatebyvannverk.no
Her ligger også info om tiltak vannverket har iverksatt vedr. Covid-19 viruset.
Varsel vil bli sendt ut på SMS til alle abonnentene.

Styret

Flateby vannverk

Papirer til Årsmøtet 2021

Innkallelse til årsmøtet 14. april 2021 kl. 19.00

 


VARSEL OM ÅRSMØTE
Årsmøte 2021 i Flateby Vannverk SA.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt innen 1 jan. 2021

til Styret i Flateby Vannverk SA, Pb 86, 1916 Flateby.

Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 – post@flateby-vannverk.no

 


Gå inn på artikler for å få de seneste oppdateringene/nyhetene om det som skjer.

Vannmåleren leses av 31.12. og den 30.06. eller så tett opp til som mulig.
Vannmåleren skal også leses av ved overtagelse/flytting, dette er eierens ansvar. Gebyr for manglende måleravlesning kr.500,-

                      Les av vannmåler

 

                                                                                                                                    

Driftsmeldinger

Flateby vannverk trenger deres hjelp.
Har det skjedd noen forandringer vedrørende vannet?
Smak, lukt, susing i rør, varierende trykk etc.
Ring oss på 64 92 36 50

Feilmeldinger

Meld feil, lekkasjer, susing i rør o.l. til: 64 92 36 50 hele døgnet.

E-post:
post@flateby-vannverk.no

Abonnement

Spørsmål ang. abonnement - fakturaer - flytting - måleravlesning o.l.

Ta kontakt i vår kontortid 08.00 - 15.30 Tlf.:64923650

E-post : post@flateby-vannverk.no

eller

Leira Regnskap SA, Kontakt:Unni Martinsen, Tlf.: 95406612

E-post : unni@leiraregnskap.no

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn