Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Vannverket ble etablert som selskap 26. mai 1952 som et andelslag av mange fremsynte mennesker.
Andelseierne avsto frivillig grunn for legging av ledningsnettet mot å få tilknytte seg vannverket.
Utbygging av ledningsnettet startet i 1957, og første del ble ferdig i løpet av 1968 

Årsmøtet vil bli avholdt på Streifinn onsdag 08.09.21. kl. 19.00
Påmeldingsfristen er nå utløpt!

Årsmøtet 2021
I forbindelse med innkalling til årsmøte satt til den 25 aug. har det vært litt frem og tilbake vedr. smittevern om hvorvidt dette
kunne avholdes på vanlig måte.

Etter tilbakemelding fra kommunelegen er det nå klart at møtet kan avholdes inne de gitte rammer for dagens praksis for
smittevern.

Likevel må vi av hensyn til innkallingsfrister utsette årsmøte til den 8 sept.

DET VIL VÆRE PÅMELDING TIL ÅRSMØTE innen 2 sept. 2021.

Meld deg på årsmøte ved å sende e-post til: post@flateby-vannverk.no
Eller ring 64923650 mellom 08.00-15.00.

Innkallingen med saker og årsberetningen ligger her: Årsberetning 2020 
eller kan hentes ved avtale på Flateby vannverk Gjeddevannsveien 86.
Se lengre ned på siden for informasjon ang. årsmøtesak 5 vannmålere.
Styret. Årsmøtesak 5/2021

Vannmålere.

Flateby vannverk SA (FVV) foreslår at det installeres vannmålere hos alle abonnenter.

      Dette vil være den mest rettferdige fordelingen av forbruk og kostnader. En bevisstgjøring av vannforbruket.

      Enklere å lokalisere lekkasjer i boenheter og på ledningsnettet.

I dag er ett gjennomsnitt forbruk ca. 200 m3 i året pr. abonnent.

Pris pr. m3 er: kr. 8,15 pr. m3 opp til 200 m3 og kr. 16.95 pr. m3 over 200 m3 , disse prisene ønsker FVV å opprettholde og ikke øke i år.

FVV ønsker også å fjerne leie på vannmålere som er kr. 200 pr. år.

I følge våre vedtekter står FVV for innkjøp av vannmålere og installeringen bekostes av abonnenten. Installasjonen skal utføres av autorisert rørlegger som henter måleren på vannverket. Kostnaden for installeringen er vanskelig å estimere da det er store forskjeller fra hus til hus.

For å initiere en god fremdrift i prosessen foreslår styret å betale et tilskudd for installasjon på kr. 2.500,- første året, kr. 1.000,- andre året og ikke noe etter dette.

Om årsmøtet godkjenner dette forslaget vil det gjelde fra 01.01.22. og at alle skal ha installert vannmålere innen 01.01.25.

STYRET
                                             Årsmøtet i Flateby vannverk SA som skulle vært avholdt den 16.juni er avlyst p.g.a. Covid-19 situasjonen.
Ny dato er satt til 25.august, sakspapirene ligger lengre ned på denne siden.
Ny innkalling kommer nærmere årsmøtet.
Styret


Innkalling til årsmøtet i Flateby vannverk SA
Dette møtet erstatter det opprinnelige som skulle vært avholdt den 14. april 2021,men ble utsatt p.g.a. situasjonen med Covid-19 viruset.
Årsmøtet gjelder for de som står som eier av andeler i bolig/næringsenhet.
Tid: Onsdag 16. juni 2021 kl. 19.00
Sted: Streifinn sportshytte i Gjeddevannsveien
Sakspapirer finner du her: Årsberetning, eller de kan hentes ved avtale på vannverket.
Flateby 27.05.2021
Tove N Flaten
Styreleder

 


Årsmøte ved Flateby vannverk SA utsettes inntil videre pga. Covid-19 viruset
Vi vil komme tilbake med ny dato senere.
Årsmøtepapirene ligger på våre hjemmesider. www.flatebyvannverk.no
Her ligger også info om tiltak vannverket har iverksatt vedr. Covid-19 viruset.
Varsel vil bli sendt ut på SMS til alle abonnentene.

Styret

Flateby vannverk

Innkallelse til årsmøtet 14. april 2021 kl. 19.00

 


VARSEL OM ÅRSMØTE
Årsmøte 2021 i Flateby Vannverk SA.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt innen 1 jan. 2021

til Styret i Flateby Vannverk SA, Pb 86, 1916 Flateby.

Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 – post@flateby-vannverk.no

 


Gå inn på artikler for å få de seneste oppdateringene/nyhetene om det som skjer.

Vannmåleren leses av 31.12. og den 30.06. eller så tett opp til som mulig.
Vannmåleren skal også leses av ved overtagelse/flytting, dette er eierens ansvar. Gebyr for manglende måleravlesning kr.500,-

                      Les av vannmåler

 

                                                                                                                                    

Driftsmeldinger

Flateby vannverk trenger deres hjelp.
Har det skjedd noen forandringer vedrørende vannet?
Smak, lukt, susing i rør, varierende trykk etc.
Ring oss på 64 92 36 50

Feilmeldinger

Meld feil, lekkasjer, susing i rør o.l. til: 64 92 36 50 hele døgnet.

E-post:
post@flateby-vannverk.no

Abonnement

Spørsmål ang. abonnement - fakturaer - flytting - måleravlesning o.l.

Ta kontakt i vår kontortid 08.00 - 15.30 Tlf.:64923650

E-post : post@flateby-vannverk.no

eller

Leira Regnskap SA, Kontakt:Unni Martinsen, Tlf.: 95406612

E-post : unni@leiraregnskap.no

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn