Hopp til innhold

Hagevanningsregler

Flateby vannverk SA og Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA innfører

vanningsrestriksjoner i Enebakk kommune fra 15 mai til 15 september.

 

Det gis anledning til hagevanning med slange eller spreder 2 timer 3 dager pr uke etter følgende plan:

Hus i veg med like husnummer (2 - 4 - 6 - osv), kan vanne mandag, onsdag og fredag mellom kl 19.00 og 21.00.

Hus i veg med ulike husnummer (1 - 3 - 5 - osv) eller manglende nummer, kan vanne tirsdag, torsdag og lørdag

mellom kl 19.00 og 21.00.

Det er kun tillatt å vanne med 1 stk. spreder tilknyttet 1/2” slangekran.

Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid.

Bilvask med slange eller høytrykkspyler er tillatt utenom vannings-tidene.

Utenom vannings-tidene skal slange være frakoblet kran.

Bruk av drypp/svetteslange er ikke tillat.

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom forsyningssituasjonen krever dette.

Dispensasjon mot vanningsreglene kan gis, mot skriftlig begrunnet søknad til vannverket.

Ved spørsmål:

Flateby vannverk: tlf 64 92 36 50 eller e-post: post@flateby-vannverk.no

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom vår forsyningssituasjon krever dette. Det henvises til selskapets forskrifter.

Styret i Flateby Vannverk SA

Share on Facebook