Hopp til innhold

Hagevanningsregler

Det er innført hagevanningsregler hvert år fra 15. mai til 1. september.
Vi åpner nå for de vanlige hagevanningsreglene og ber om at våre abonnenter respekterer disse.
Fra 15. mai og til 1. september gjelder følgende regler for hagevanning i vårt leveringsområde:
Hus i veg med like husnummer (2 - 4 - 6 - osv), kan vanne mandag og onsdag mellom kl 2000 og 2200.
Hus i veg med ulike husnummer (1 - 3 - 5 - osv) eller manglende nummer, kan vanne tirsdag og torsdag mellom kl 2000 og 2200.
Det er kun tillatt å vanne med 1 stk spreder tilknyttet 1/2" slangekran.
Hageslangen skal være frakoblet når den ikke er i bruk.
Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid. Vask av bil og spyling av hus/terrasser osv. er tillatt. Hageslangen skal være frakoblet når den ikke er i bruk. Bruk av dryppvanning/svetteslanger er ikke tillatt.

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom vår forsyningssituasjon krever dette. Det henvises til selskapets forskrifter.

Styret i Flateby Vannverk SA

Share on Facebook