Hopp til innhold

Prisliste for Flateby vannverk 2017

Det faktureres 2 ganger i året. Februar og august.

Beskrivelse

Etableringsinnskudd

Pris netto 2017

Mva

Andelsinnskudd

1000,-

Nei

Grunngebyr =< 50m2

17 500,-

Nei

Grunngebyr 0 til 100 m2

350,- pr.m2

Nei

Grunngebyr > 100 m2

35 000,- + 175,- pr.m2 over 100 m2

Nei

Tilknytningsgebyr per tilkoblingspunkt

8000

Ja

Anleggsbidrag

Se vedtektene pkt. 9.3

Beskrivelse

Årsgebyrer

Årsgebyr

Forbruksgebyr

Totalt + mva

Fritidsbolig

2520

697

3217

Boenheter =< 50m2

2520

697

3217

Boenheter uten bileiligheter

2520

1395

3915

Boenheter med bileiligheter

2520

1395 pr. enhet

5310 ved 1 bileilighet

Boenheter m/ næring

2520

Etter måler

Boenheter m/ basseng*

2520

Etter måler

Næringsbygg/ gårdsbruk

2520

Etter måler

Gebyr for struping av vann

Selvkost

Leie av vannmåler

200

Gebyr for åpning

500

Pris per m3 opp til 200m3

8,15

Pris per m3 over 200m3

16,95

 

Share on Facebook