Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Historikk

År

Hendelse

Kommentar

1952

Flateby vannverk etableres

Flateby vannverk etableres som andelslag. Drift fra vannverket starter i 1959.

1959

Inntakskum og dammen i nordenden av Gjeddevann

Vannverket drifts fra 1959. Da har det blitt etablert en inntakskum (i dag P3), og en dam i Gjeddevann.

1966

Boligbyggingen på Flateby starter

Den store boligbyggingen på Flateby starter med tilhørende utbygging av ledningsnettet. Vannrensingen bestod av siling og klorering før forsyning til abonnentene.

1970

Det blir etablert nye pumpestasjoner og nytt ledningsanlegg.

Nye pumpestasjoner for råvann og rent vann etableres samtidig med at det legges ledning mellom P3 og P2.

1971

Nytt høydebasseng og P2

Det bygges et høydebasseng med volum 1000 m3. P2 etableres.

1973

Nytt renseanlegg med kloringsanlegg

Det bygges et nytt renseanlegg med klorering.

1983

Ledningsanlegg

Det legges nytt ledningsanlegg i PE materiale gjennom Mortevann til P2.

1988

Oppgradering av vannbehandlingen.

Nytt bygg til nytt renseanlegg settes opp.

Det blir valgt å oppgradere vannbehandlingen med kjemisk felling på kontinuerlige sandfiltere (Carex). I tillegg justeres vannkvaliteten med mikronisert marmor (Kalsium), økning av pH og alkalitet.

Kapasiteten på dette nye anlegget er 40 m3/h.

1996

· Kullfiltere.

· Driftskontroll system.

Det installeres 4 nye kullfiltere. Primært for å ta bort lukt og smak fra vannet som forekommer i perioder.

Hele anlegget for også et nytt driftskontrollsystem.

2001

Nytt høydebasseng

Et nytt høydebasseng bygges sammen med eksisterende basseng. Totalt volum er da 2000 m3.

2003

Hovedplan for vannforsyningen

Arbeidene med en Hovedplan for vannverket påbegynnes. Dette er en plan med mange konkrete aktiviteter, og den fungerer som et styringsdokument for viktige prioriteringer.

2008

Pilotanlegg - testing

Det investeres i et pilotanlegg for utprøving av blant annet filtermaterialer, filterhastigheter, kjemikaliemenger/doseringskriterier osv.

2010

Nye filtere skal erstatte Carex trinnet

Fire nye filtere erstatter Carex trinnet. Dette øker samtidig kapasiteten på hele anlegget og gir en mye bedre rensekapasitet sammenlignet med Carex trinnet.

Samtidig bygges vannverket ut med bedret adkomst i anlegget, nye kontorer og møterom. Og generelt bedrede arbeidsforhold i selve anlegget.

2013

Reserveforsyning mellom Flateby og Kirkebygda

Flateby vannverk og Kyev kan forsyne hverandre med inntil 20 m3/h til ved en reserveforsyningssituasjon. En avtale mellom vannverkene undertegnes.

2013

Hovedplanen revideres

Arbeidene med en ny Hovedplan påbegynnes. Planen skal ta for seg vannforsyningen på Flateby i perioden 2013 - 2025.

2016 2.stk. UV-aggregat installeres. Hygienisk barriere mot bakterier og virus.
2018 Årsmøtet vedtar å kjøpe ferdig renset vann fra NRV Inngår avtale med Covi om prosjektering.
2019 SMS varsling til befolkningen i samarbeid med KYEV og kommunen Sendes ut til våre abonnenter ved lekkasjer, andre avik og viktig info.
2022 Reguleringsplanen for tilskuddsvann godkjent. Detaljprosjektering påbegynt. Årsmøtet 2021 vedtok at ALLE boenheter skal ha digitale vannmålere innen 01.01.25
Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn