Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Installasjon av vannmåler og ofte stilte spørsmål

Vannmålere

22. desember 2021Installasjon av vannmålere.

Installasjon av vannmålere i alle boligeiendommer er et tiltak for å redusere vannforbruket og få et
system som oppfattes mest mulig rettferdig. Samtidig hjelper vannmålere Flateby vannverk til å få bedre
ove
rsikt over vannmengdene som lekker ut av ledningsnettet, når de kombineres med vannverkets
va
nnmålere, fjernovervåking, lekkasjesøking og utbedring av ledningsnettet.

Flateby vannverk har besluttet at samtlige abonnenter skal betale vanngebyr etter målt forbruk. De abonnentene som per i dag ikke har vannmåler og betaler fast vanngebyr må derfor installere vannmåler.

De som allerede har vannmåler må bytte til den nye digitale modellen.

Når dere skal installere vannmåler, ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma som vil rge for
n
ødvendig installasjon og nødvendige meldinger til Flateby vannverk for utlevering av vannmåler.
Vannmåleren betales av Flateby vannverk og er Flateby vannverks eiendom, men selve installasjonen må dere betale selv.

Flateby vannverk gir tilskudd til installasjon (etter spesifisert faktura) med opptil kr. 2.500,- første året, og kr. 1000,- andre året. Etter dette gis det ikke tilskudd. Alle skal ha installert vannmåler innen utgangen av 2024.

Dette tilskuddet gjelder IKKE nybygg.

Dersom dere har planlagt å engasjere en rørlegger til andre arbeider i boligen, vil det normalt re en
fordel å få installert vannmåler samtidig.

De som ikke har montert vannmåler, vil få formelt krav om dette. Vi vil imidlertid anbefale å
montere måleren snart som mulig.

Regler for installasjon av vannmåler:

 •          Alle eiendommer skal registrere alt forbruk.
 •          Eneboliger - en vannmåler.
 •       Utleiere av hybelleiligheter må avtale fordeling av gebyrene med leietakerne. Slik
  avtale er Flateby vannverk uvedkommende.

 

 •            Seksjonerte boliger, sameier eller borettslag - minst en måler pr. abonnent
 •            Flere abonnenter, f.eks. eiere av eierseksjoner i en og samme bygning, kan samarbeide om felles vannmåler når det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver seksjon eller der det ikke er mulig å sette inn vannmåler i hver seksjon.
  A
  bonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for
  gebyrene. I sameier etter lov om eierseksjoner er hver abonnent ansvarlig for
  m
  engdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen
  f
  ordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

                 ·     Næringseiendommer, rdsbruk og eiendommer som drives av organisasjoner mv. -
             Flateby vannverk k
an utlevere det antall målere som er nødvendig for å måle alt forbruk

                 ·     Vannmåler MÅ stå frostfritt

Mer informasjon er også lagt ut på Flateby vannverks hjemmeside:

/ https://www.flatebyvannverk.no/ Hvis du har spørsmål kan du ringe 64923650 eller sende e-post til post@flateby-vannverk.no

Vennlig hilsen Flateby vannverk.
Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn