Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Vannverket ble etablert som selskap 26. mai 1952 som et andelslag av mange fremsynte mennesker.
Andelseierne avsto frivillig grunn for legging av ledningsnettet mot å få tilknytte seg vannverket.
Utbygging av ledningsnettet startet i 1957, og første del ble ferdig i løpet av 1968 
Driftsmeldinger

Flateby vannverk trenger deres hjelp.
Har det skjedd noen forandringer vedrørende vannet?
Smak, lukt, susing i rør, varierende trykk etc.
Ring oss på 64 92 36 50

Feilmeldinger

Meld feil, lekkasjer, susing i rør o.l. til: 64 92 36 50 hele døgnet.

E-post:
post@flateby-vannverk.no

Abonnement

Spørsmål ang. abonnement - fakturaer - flytting - måleravlesning o.l.

Ta kontakt i vår kontortid mandag til torsdag   

08.00 - 15.30 Tlf.:64923650

E-post : post@flateby-vannverk.no

eller

Leira Regnskap SA, Kontakt:Unni Martinsen, Tlf.: 95406612

E-post : unni@leiraregnskap.no
VANNINGSRESTRIKSJONER 2024

 

Mandag 11.03.24. 

Fredag 01.12.23

VARSEL OM ÅRSMØTE
Årsmøte 2024 i Flateby vannverk SA
Saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt
innen 1.jan.2024 til Styret i Flateby vannverk SA, Pb 86, 1916 Flateby.
Innkalling til årsmøte vil bli sendt ut senere.
Styret
Mandag 24.04.23
Dette skrivet ble lagt ut 22.12.21 ang. installasjon av vannmålere og ofte stilte spørsmål, her står det også at de som allerede har vannmåler
 må bytte til den nye digitale modellen. Dette kom opp som ett punkt på årsmøtet til vannverket onsdag 19.04.23 derfor legger vi ut skrivet på nytt.
 

Installasjon av vannmålere.

Installasjon av vannmålere i alle boligeiendommer er et tiltak for å redusere vannforbruket og få et
system som oppfattes mest mulig rettferdig. Samtidig hjelper vannm
ålere Flateby vannverk til å få bedre
ove
rsikt over vannmengdene som lekker ut av ledningsnettet, når de kombineres med vannverkets
vannmålere
, fjernovervåking, lekkasjesøking og utbedring av ledningsnettet.

Flateby vannverk har besluttet at samtlige abonnenter skal betale vanngebyr etter målt forbruk. De
abo
nnentene som per i dag ikke har vannmåler og betaler fast vanngebyr må derfor installere vannmåler.

De som allerede har vannmåler må bytte til den nye digitale modellen.

Når dere skal installere vannmåler, ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma som vil sørge for

nødvendig installasjon og nødvendige meldinger til Flateby vannverk for utlevering av vannmåler.
Vannmåleren betales av Flateby vannverk og er Flateby vannverks eiendom, men selve installasjonen må
dere betale selv.

Flateby vannverk gir tilskudd til installasjon (etter spesifisert faktura) med opptil kr. 2.500,- første året(2022) og kr.
1000,- andre året (2023). Etter dette gis det ikke tilskudd. Alle skal ha installert vannmåler innen utgangen av 2024.
Tilskuddet her er med mva
.

Dette tilskuddet gjelder IKKE nybygg.

Dersom dere har planlagt å engasjere en rørlegger til andre arbeider i boligen, vil det normalt være en
fordel å installert vannmåler samtidig.

De som ikke har montert vannmåler, vil få formelt krav om dette. Vi vil imidlertid anbefale å
montere måleren så snart som mulig.

Regler for installasjon av vannmåler:

· Alle eiendommer skal registrere alt forbruk.

· Eneboliger - en vannmåler.

       o        Utleiere av hybelleiligheter må avtale fordeling av gebyrene med leietakerne.

               Slik avtale er Flateby vannverk uvedkommende.

                         •     Seksjonerte boliger, sameier eller borettslag - minst en måler pr. abonnent

o       Flere abonnenter, f.eks. eiere av eierseksjoner i en og samme bygning, kan samarbeide om
felles vannm
åler når det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver
seksjon eller der det ikke er mulig å sette inn vannmåler i hver seksjon.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for

gebyrene. I sameier etter lov om eierseksjoner er hver abonnent ansvarlig for
mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen

fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameie.

  •    Næringseiendommer, gårdsbruk og eiendommer som drives av organisasjoner mv. -
         Flateb
    y vannverk kan utlevere det antall målere som er nødvendig for å måle alt forbruk.
  • Vannmåler MA stå frostfrilt
  • Hvis jordledning er tilkoblet til vannrøret/hovedkran må rørlegger påse at jordingen
    opprettholdes ved montering av vannmåler.


Mer informasjon er også lagt ut på Flateby vannverks hjemmeside:

https://www.flatebyvannverk.no/

Hvis du har spørsmål kan du ringe 64923650 eller sende e-post til
post@flateby-vannverk.no

Vennlig hilsen Flateby vannverk
Onsdag 22.12.21

Installasjon av vannmålere og ofte stilte spørsmål

Gå inn på linken for å se innformasjonen 
Installasjon av vannmålere og ofte stilte spørsmål
Ta kontakt med vannverkerket hvis du ønsker å få informasjonen
skriftlig eller tilsendt på mail.
Her er navn og tlf.nr til rørleggere i nærområdet.
Jordan VVS AS tlf. 45196800
Rørlegger Dyrerud AS 90777470
Sørum VVS AS tlf. 90716714
Kjelgaard AS     tlf. 64924639/46928845
VVS og Klima tlf. 40067410
Rørmester1 AS tlf. 97010707
Enebakk Rør AS tlf. 64924000 

                                          

Torsdag 13.01.22

Les av vannmåler 


Vannmåler leses av to ganger i året 30.06. og 31.12.
Ved eierskifte må vannmåler leses av og meldes inn på eget
skjema Bestilling og/ eller oppsigelse av vannforsyning 
umiddelbart etter overtakelse.
Dersom du har fjern-avlesbar vannmåler, vil vannverket 
lese av denne.
 Men det må meldes inn målerstand ved eierskifte

 

Gå inn på artikler for å få de seneste oppdateringene/nyhetene om det som skjer.

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn