Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Hopp til innhold

Årsmøte papirer 2020

https://admin.mekke.no/data/images/2583/rsberetning%202019%20%28006%29.doc


Årsmøte 2018

https://admin.mekke.no/data/images/2583/rsm%C3%B8te%202018.pdf

Innkalling til årsmøte i Flateby vannverk SA

Tid: Onsdag 5. april 2017 kl 19:00

Sted: Streifinn sportshytte i Gjeddevannsveien

(Årsmøte papirer ligger under i blå link)

Følgende saker skal behandles:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Revidert regnskap med revisjonsberetning.
 5. Innkomne forslag.
  Det er ingen innkommet forslag.
 6. Fastsettelse av avgifter og budsjett.
  a) Forslag på avgiftsendringer.
   Styret har utarbeidet et budsjettforslag basert på en økning i gebyrene for 2017 på 5%.
  b) Godkjenning av budsjett for 2017
 7. Valg ifølge Vedtektene.

Flateby 21.02.2017

Petter Bråthen.

Styreleder

Årsmøte_2017_.pdf

ÅRSMØTE 2015

Årsmøte i Flateby Vannverk SA avholdes på Streifinn 15. april 2015, kl. 19.00.

Årsmøtepapirer ligger i linken nedenfor

Årsberetning_2014_.pdf

Årsmøteprotokoll_2015.pdf

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 - Fax 64 92 36 51 - post@flateby-vannverk.no

Sakspapirene Årsmøte 2014 ligger her:

innkalling_til_årsmøte_i_flateby_vannverk_sa.docx
Årsberetning.pdf
revisorberetn.pdf

Forslag til nye Vedtekter:

Vedtekter_2014.pdf
årsmøteprotokoll_2014.pdf

Årsmøte 2013

Last ned Årsmøteprotokoll 2013 her

Vedtekter_2013.pdf

Årsberetning.pdf

Revisorsbereting.pdf

Årsmøte 2016

Onsdag 6. april 2016 kl 19:00

Følgende saker skal behandles:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.
 3. Styrets årsberetning. (vedlagt i link)
 4. Revidert regnskap med revisjonsberetning. (vedlagt i link)
 5. Innkomne forslag. Det er ikke kommet inn noen forslag.
 6. Fastsettelse av avgifter og budsjett.

a)Ingen forslag på avgiftsendringer. b)Godkjenning av budsjett for 2016.Budsjett (vedlagt i link). 7. Valg ifølge Vedtektene.

Flateby 24.02.16.

Petter Bråthen

Styreleder.

Årsberetning_2015_hjemmeside.pdf 

regnskap_versjon_2015.pdf

2015_noter.pdf

budsjett_versjon_2016.pdf

Share on Facebook

Logg inn